TDI курсове

Курсовете на Международна водолазна организация Technical Diving International (TDI). 

Обученията по техническо гмуркане на агенцията са едни от първите, които използват смесени газове и апарати rebreather. TDI предлагат курсове за сертифициране на водолази и инструктори. Организацията се стреми да предлага най-високо качество на обучението като подкрепя това с най-новите материали и най-актуална информация и техники за водолазните дейности.

SIDEMOUNT КУРСОВЕ

Tec Sidemount курс- 4 дена                                          Цена:490 евро 

Tec sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0                          Цена:920 евро

 

Tec sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0 Tec                   Цена:1000 евро

 

Sidemount Advanced Nitrox курс                                   Цена:400 евро

Sidemount Deco PRO курс                                              Цена:420 евро

Sidemount Advanced Nitrox+Deco Pro курс                   Цена:750 евро

Sidemount Extended Range курс                                    Цена:550 евро

Sidemount Extended Range+Normoxic курс                  Цена:770 евро

Sidemount Trimix Normoxic курс                                  Цена:550 евро

Sidemount Advanced Trimix курс                                 Цена:1100 еврo

 
Цени на екипировка за Sidemount-XDEEP
Sidemount XDEEP Stealth 2.0  Full set                      Цена: 447 евро
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Tec Full set                Цена: 536 евро  
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Rec Full set                Цена: 469 евро
                                                                          Вип курс+200 евро

Предлагани обучения:                    цена:

Nitrox                                             200 euro
Intro to TEC                                    400 euro
Intro to Advanced Diving                400 euro
Intro to TEC + Nitrox                      500 euro
Advanced Nitrox                             400 euro
Decompression Procedure              420 euro
Advanced Nitrox + Deco Pro          750 euro
Extended Range                             550 euro

Extended Range+Normoxic            770 euro

Entry Level Trimix (Normoxic)         550 euro

Advanced Trimix                             750 euro

Nitrox Gas Blender                          400 euro
Advanced Gas Blender                     400 euro

ВИП КУРС+200 EURO

Газовe и учебните материали се заплащат допълнително.