SDI курсове

Курсовете по програмата на Международна водолазна организация SDI (Scuba Diving International) са предназначени за любители водолази. Всички обучения включват теоретични знания, практически упражнения, подводни разходки с осигурени безопасност и екипировка. Професионални водолазни инструктори подготвят и ръководят всички занимания. В програмите на SDI има разнообразни обучения за начинаещи и напреднали. 
 
Посочените цени включват екипировка и обучение. Сертификати и учебните материали се заплащат допълнително.
 

 

Discovery scuba diving                    цена - 70 euro  

Подводна разходка за начинаещи водолази. Под ръководството на професионален инструктор курсистите могат да направят своето първо гмуркане и да открият тайнствата на подводния свят. Подходящо за възрастни и деца над 8 години. Продължителност на гмуркането – 30 минути.

За спомен ще получите подарък, Вашите първи подводни снимки.

Open Water Scuba Diver             цена на курса -  450 euro

                                                                                           вип курс+200 euro


Обучение за начинаещи водолази по програмата на SDI. Курса включва основните теоретични и практически занимания, които трябва да усвои всеки водолаз за гмуркане в открити води. 
В обучението са включени от 5 до 7 гмуркания на дълбочина до 18 метра под ръководството на инструктор. В рамките на 3-4 дни се усвояват най-важните упражнения и практики в дайвинга. 

Advanced Adventure diver  цена на курса - 350 euro

                                                                     вип курс+200 euro

Целта на този курс е водолаза да направи задължително пет специализирани гмуркания,от които две са задължителни(deep,navigation),и три допълнително избираеми.Продължителност на курса минимум 3 дни,максимална дълбочина 30м.

 

Advanced  Diver  цена на курса- 490 euro

                                            вип курс+200euro

Курс за напреднали водолази по програмата SDI. За придобиването на това ниво, освен теоретичните знания, водолазите трябва да имат не по-малко от 25 гмуркания и завършването на 4 избираеми специализирани курса. Този курс надгражда уменията на водолазите и позволява гмуркане в открити води до 40 метра.

 

DIVEMASTER                  ЦЕНА НА КУРСА-700 euro

                                                   вип курс+200 euro

Специализирани избираеми курсове
 
Deep Diver                                     цена на курса - 240 euro
Специализирано обучение за гмуркане до 40 метра дълбочина. Важно значения за този курс имат практическите занимания. Гмурканията на по-голяма дълбочина откриват различен подводен свят, но имат и повече рискове. Целта на обучението е водолазите да са подготвени за особеностите на този вид дайвинг.
 
Dry Suit Diver                                 цена на курса - 240 euro
Специализиран курс за гмуркане със сух костюм. Запознаване с костюма и практически занятия.
 
Underwater Photography Diver        цена на курса - 240 euro
Курс по подводна фотография. Обучението включва запознаване с техники и умения за снимане под вода, особеностите при осветлението, техниката и други.
Ако курсистите не разполагат с камера могат да наемат от водолазния център!!!
 

Night & Limited Visibility Diver        цена на курса - 240 euro
Кратък специализиран курс за гмуркане през нощта и при ограничена видимост. 

Underwater Navigation Diver           цена на курса - 240 euro
Специализирано обучение за подводна навигация. Курса включва обучение за ориентиране под вода с компас и с природни ориентири. 

Wreck Diver                                      цена на курса - 240 euro
Кратък специализиран курс. При обучението се организират интересни подводни разходки около потънали кораби и обекти. Изучават се особеностите при на този тип дайвинг – специализирани уреди, възможните рискове, как да се избягват проблемите и други. 

Wreck Limited Penetration Diver        цена на курса - 240 euro
Специализиран курс за ограничено проникване в подводни обекти и кораби. Изучава се гмуркане при ограничена видимост, пускане на линия, определяне на местата за влизане и излизане от обекта и др. 

Rescue Diver                                     цена на курса - 400 euro
Курс по водолазно спасяване и управление на извънредни ситуации. Обучението включва правила и техники за собствено спасяване при проблеми, разпознаване на стреса при други водолази, реакция при признаци на паника, подпомагане на блокирали водолази под водата, действия при проблеми с оборудването или доставката на кислород и други.

Search & Recovery Diver                     цена на курса - 240 euro
Този курс обхваща ефективни техники за търсене под вода с помощта на компас и природни ориентири. Изучават се различните модели при търсене на малки и големи обекти, насоки за планиране на търсене и други дейности.

 
Junior Open Water Diver     цена на курса - 400 euro
                                                                               Вип курс+200 euro
Обучение за деца и младежи от 12 до 16 години за гмуркане в открити води по програмата на SDI. Начинаещите  малки водолази получават основните знания за гмуркане и се упражняват на дълбочина до 12 метра. При този курс, както и при останалите, всички занимания се ръководят от професионален инструктор. 
 
Junior Advanced Open Water Diver     цена на курса -400 euro
                                                                         ВИП КУРС+200 EURO
Курс за напреднали деца от 12 до 16 години. След като са издържали успешно курса за начинаещи, младите водолази получават допълнителни знания и практика. При това обучение се набляга на уменията при гмуркане. Дълбочината на потапяне е до 20 метра.
 
Други курсове       цена на курса
 
Shallow Water Scuba Diver          300 euro
Shallow Water Scuba Experience  150 euro
Master Scuba Diver                       350 euro
CPR1st Administrator                   240 euro
CPROX Administrator                   240 euro
Equipment Specialist                    240 euro
Advanced Buoyancy Diver            240 euro
Future Buddies Program               150 euro                                                                  
С ВКЛЮЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ!!!
 
 
SIDEMOUNT КУРСОВЕ     
 
Recreational Sidemount курс-       3 дни                          Цена: 390 евро
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0               Цена: 840 евро
 
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0 Tec         Цена: 900 евро  
Recreational Sidemount курс+XDEEP Stealth 2.0 Rec         Цена: 860 евро
 
Цени на екипировка за Sidemount-XDEEP
Sidemount XDEEP Stealth 2.0  Full set                     Цена: 447 евро
 
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Tec Full set                Цена: 536 евро  
Sidemount XDEEP Stealth 2.0 Rec Full set                Цена: 469 евро
                                                                           
                                                             ВИП КУРС+200 евро
 
Водолазен център Средец предлага всички обучения на Scuba Diving International (SDI)!!!