Services for certified divers

Спа център Средец предлага разнообразни услуги за сертифицирани водолази. Центърът предлага гмуркания на интересни подводни зони в групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Услуги за сертифицирани водолази:                       Цена:

                                                                                                                                   

1 гмуркане за 1 ден (включително танк и тежести)                    60€

2 гмуркания за 1 ден (включително резервоар и тежести)        85€

4 гмуркания за 2 дни (вкл. Резервоар и теглилки)                     160€

6 гмуркания за 3 дни (вкл. Резервоар и тежести)                        230€

8 гмуркания за 4 дни (включително резервоар и тежести)        300€

10 гмуркания за 5 дни (включително резервоар и теглилки)    370€

Нощно гмуркане                                                                                   70€

Зрител                                                                                                     20€

2 гмуркания за лодки в 1 ден (с включени танкове и тежести)                  100 €

VIP DIVING +200€

Оборудването е включено в цената !!!

 

Other services offered by the center:      Rental price:

Equipment (complete)                                                    35
Partial equipment (one item)                                         10
Underwater scooter                                                        20 €
Tank/Cylinder (filled)                                                      15 €
Double tanks/cylinders (no gas)                                   20 €
Stages (no gas)                                                               15€

Попълва: Цена:
въздух (12-15 л)                                                              10 €
Nitrox (40% О2)                                                                15€
Nitrox (41-70% O2)                                                           18€
Nitrox (71-99% O2)                                                            22€

Хелий                                                                           0,07€/L

TEC DIVE GUIDE - 130€